• Duel ျပန္ေပးျခင္း အစီအစဥ္

  30% သင့္မိတ္ေဆြမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းအတြက္ ေဘာနပ္စ္

  ၂၀% သင့္သူငယ္ခ်င္းအားသူဧ။္အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္သူ့အားေပးျခင္း

 • သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အားေပးပို႔ပီး

  0.6 ETH တန္ဖိုးရွိလက္ေဆာင္မ်ားရယူလိုက္ပါ

Is NOW open in KOREA
The industry's widest crypto exchange network
is now serving one of the industry's largest crypto markets!
Discover our Beta Open

ကမ႓ာ့တံခါးတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ ခရစ္တိုအိတ္ခ်ိန္း

 • Crypto Marketplace, Crypto on Margin & buy/sell over-the-counter altogether
 • Local presence in 10+ countries
 • Funding & trading in Myanmar Kyat
အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား မွ်ေဝျခင္းTELEGRAM သို႔ Join မည္ တိုက္႐ိုက္အေရာင္းအဝယ္အိတ္ခ်ိန္း

Bitcoin လဲလွယ္မွုမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ဌာေန

မည္သူမဆို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည္။

တိုက္ရိုက္ေစ်းကြက္အားျကည့္ရန္

အေကာင္းဆံုးႏွုန္းထားျဖင့္ ခရစ္တိုေငြေျကးအားခ်က္ျခင္းလဲလွယ္ျခင္း

Bitcoin, Ethereum, ႏွင့္ တျခား coins မ်ားအားလြယ္ကူစြာျဖင့္ျပည္တြင္းေငြေျကးမ်ားျဖင့္၀ယ္ယူျခင္း

အခု၀ယ္
 • 30% သင့္မိတ္ေဆြမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းအတြက္ ေဘာနပ္စ္
  ၂၀% သင့္သူငယ္ခ်င္းအားသူဧ။္အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္သူ့အားေပးျခင္း
 • 0.6 ETH တန္ဖိုးရွိလက္ေဆာင္မ်ားရယူလိုက္ပါ

Market Overview

PairCoinLast PriceChangeHighLow24h Volume

Bitcoin ႏွင့္ Ethereum အျမန္ဆံုးဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း

We accept

ခရစ္တိုေငြေၾကးအားႀကိဳေရာင္းႀကိဳဝယ္အား 15x ဆ ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

Trade cryptocurrencies as futures and derivatives on margin and leverage.

Useful in both bullish and bearish crypto markets.

Instrument - SpotBidAskSpread
Instrument - FutureBidAskSpread

Recently Added

ဂ ်ပန္ႏိုင္ငံကြ ်မ္းက ်င္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ

ဘလူးဘတ္ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဧ။္ အေတြ့အျကံုရွိစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပညာရွင္မ်ားမွ တည္ေထာင္ထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ခရစ္တိုေငြေျကး လဲလွယ္ရာ ဌာန ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို့သည္ ႏိုင္ငံတကာ Bluebelt Exchange Group နာမည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Bluebelt Exchange Group သည္ စတင္တည္ေထာင္သည္မွစ၍ ၀ယ္သူမ်ားအား စိတ္ေျကနပ္မွု အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ျခင္း ၊ ခ၇စ္တိုေငြေျကးျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အတားအဆီးမရွိ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ၊ ခရစ္တိုေငြေျကးသည္ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္အား သိသာစြြာေကာင္းမြန္ေျပာင္းလဲလာေစျခင္း ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို့ျဖင့္ ညီညြတ္စြာတစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ့အစည္းျဖစ္ေပသည္။

Learn more

ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါင်းအဖေါ်များ

 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt
 • Our Partners Bluebelt

Why choose Bluebelt?

 • လိုင္စင္ႏွင့္တရား၀င္အိတ္ခ်ိန္း

  Bluebelt Exchange သည္ Estonia (အစတိုးနီးယား ) ႏိုင္ငံ လိုင္စင္နံပါတ္ FVR000203 ျဖင့္ Financial Intelligence Unit (FIU) ရရွိထားပါသည္ ။. ဘလူးဘတ္ကုမၸဏီသည္ ကမ႓ာ့ AML အဆင့္အတန္းနွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ ဦးစားေပးသည္ ၀ယ္သူမ်ားဧ။္ ပိုင္ဆိုင္မွုျဖစ္သည္။

 • လံုျခံုေရး

  သင္ဧ။္ခရစ္တိုေငြမ်ားသည္ ကုဒ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲထားေသာအင္တာနက္ေ၀ါလက္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္အေကာင့္မ်ားအားလံုးကို အာမခံမ်ားစြာျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

 • ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား ေငြေျကးသို့လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္မွု

  သင္ဧ။္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား ေငြေျကးသို့လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္မ်းားျဖင့္ကူညီေထာက္ပံ့ထားသည္။

 • ရိုးရွင္းမွု

  သင္ဧ။္ခရစ္တိုလဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မွုစာရင္း မ်ားအားလံုးကို အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး မည္သည့္ဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာနွင့္မဆို လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးနိုင္သည္။

 • တြက္ေျခကိုက္အေရာင္းအ၀ယ္

  ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ အထူးအာသာခ်က္သည္ ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား CFD , Futures မ်ားကဲ့သို့ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 • တြက္ေျခကိုက္အေရာင္းအ၀ယ

  ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ အထူးအာသာခ်က္သည္ ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား CFD , Futures မ်ားကဲ့သို့ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Interested in listing your token on logo Bluebelt ?

Read more about ICO services

ကုမၸဏီသတင္း

  လူသားမ်ားအတြက္အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး
  ကမ႓ာ့ခ၇စ္တိုေငြေျကးလဲလွယ္မွုေနရာ

  ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ ယံုျကည္ကိုးကြယ္မွုမ်ား ခြဲျခားျခင္းမရွိ

  ကြ်န္ုပ္တို့ဧ။္ႏိုင္ငံတကာရံုးစိုက္ရာေနရာမ်ား

  • ရံုးခ်ဳပ္
  • နည္းပညာစင္တာ
  • လိုင္စင္ရရွိထားျခင္း
  • လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း
  • လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေနျခင္း
  • ေနာက္လာမည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
  Map Bluebelt
  • ရံုးခ်ဳပ္
  • နည္းပညာစင္တာ
  • လိုင္စင္ရရွိထားျခင္း
  • လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း
  • လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေနျခင္း
  • ေနာက္လာမည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
  Map Bluebelt ESTONIA japan SOUTH KOREA HONGKONG India MYANMAR vietnam CAMBODIA PHILIPPINES MALAYSIA INDONESIA Australia

  ယေန့ပင္ ဘလူးဘတ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ

  ခရစ္တိုေငြေျကးမ်ားအား ဆန္းသစ္တီထြင္မွုရွိျပီး စိတ္ခ်ရမွု ရွိေသာ Exchange တြင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုက္ပါ

  ယခုပင္ စတင္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္မည္

  Terms of Service | Privacy Policy

  © Bluebelt. All rights reserved.